[کاور آپ]

 کاور آپ (Cover Up)

این مدل جهت استخرهایی با مقاطع متقارن و نامتقارن(لوبیایی,بیضی و اشکال خاص) کاربرد دارد.

استخرهایی که حاشیه کم دارند و فقط کاور کردن استخر مد نظر باشد این مدل بسیار مناسب است و بدلیل داشتن ستون استوانه ای در حاشیه استخر بصورت حرکت عمودی باز و بسته میشوند.حرکت بصورت اتوماتیک است و توسط ریموت کنترل انجام میشود.

نکته اول

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر و جکوزی است.

نکته دوم

حاشیه استخر 30 سانتیمتر فضا نیاز است
.

نکته سوم

ارتفاع 2.5 متر نهایت ارتفاع بالارونده این مدل است.
.