سقف ایستاده(Free Standing)

[ ارتفاع بلند]

سقف متحرک ارتفاع بلند

این مدل جهت راه رفتن آزاد بسیار مناسب است و بدلیل داشتن ارتفاع مناسب امکان تعبیه درب ورودی و قرار گرفتن فضاهای الحاقی مانند سرویس بهداشتی,رختکن,مینی بار و فضای نشستن فوق العاده است. فضای داخل بصورت چهارفصل قابل استفاده است و در هر شرایط آب  و هوایی میتوان از فضا استفاده کرد.

نکته اول

حداقل حاشیه مناسب برای این مدل 1 متر است.

نکته دوم

فضاهای مورد استفاده,رستوران,پارکینگ و روف گاردن است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

[ ارتفاع متوسط]

سقف متحرک ارتفاع متوسط

این مدل بدلیل ارتفاع طولی دیواره زیر 1.70 متر برای راه رفتن در کناره طولی داخل فضا ,سرگیر است ولی بدلیل داشتن ارتفاع تاج 2.20 متر میتوان درب ورودی داشت و راحت رفت و آمد کرد.متراژ نهایی این مدل نسبت به ارتفاع بلند بین 15 تا 20 درصد کمتر است و به مراتب قیمت آن نیز کاهش می یابد.در صورتیکه مایل هستید دید ویلا گرفته نشود این مدل بسیار مناسب است و فضای داخل بصورت چهارفصل و در هر شرایط آب  و هوایی قابل استفاده است.

نکته اول

حداقل حاشیه مناسب برای این مدل 0.5 متر است.

نکته دوم

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر,پارکینگ و روف گاردن است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

[ارتفاع کوتاه]

سقف متحرک ارتفاع کوتاه

این مدل بدلیل ارتفاع طولی دیواره زیر 1.70 متر برای راه رفتن در کناره طولی داخل فضا ,سرگیر است ولی بدلیل داشتن ارتفاع تاج 2.20 متر میتوان درب ورودی داشت و راحت رفت و آمد کرد.متراژ نهایی این مدل نسبت به ارتفاع بلند بین 15 تا 20 درصد کمتر است و به مراتب قیمت آن نیز کاهش می یابد.در صورتیکه مایل هستید دید ویلا گرفته نشود این مدل بسیار مناسب است و فضای داخل بصورت چهارفصل و در هر شرایط آب  و هوایی قابل استفاده است.

نکته اول

حداقل حاشیه مناسب برای این مدل 0.5 متر است.

نکته دوم

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر,پارکینگ و روف گاردن است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.