[ ارتفاع کوتاه ]

سانروف ایستاده ارتفاع کوتاه

فضاهایی که نیاز دارند فقط سقف متحرک داشته باشند و در فضا چهار طرف دیوار یا استراکچر وجود دارد بهترین مدل سانروف ایستاده است که ریلها روی شاسی نصب میگردد و عملا یک نوع اسکایلایت متحرک است.

این مدل تا عرض 20 متر قابل انجام است.

سانروف
سانروف
سانروف
سانروف

نکته اول

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر,نورگیر,تراس,رستوران و روف گاردن است.

نکته دوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

[ ارتفاع کوتاه ]

سانروف دیواری ارتفاع کوتاه

بمانند مدل قبل فضاهایی که نیاز دارند فقط سقف متحرک داشته باشند و در فضا چهار طرف دیوار یا استراکچر وجود دارد و همچنین در داخل استراکچر یا دیوار فضای ریل گذاری مناسب وجود داشته باشد این مدل پیشنهاد افراز است و پاسیوها دقیقا به چنین مدلی نیاز دارند و عملا یک نوع اسکایلایت متحرک است.این مدل تا عرض 20 متر قابل انجام است.

سانروف
سانروف
سانروف
سانروف

نکته اول

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر, پاسیو ,نورگیر ,تراس, رستوران و روف گاردن است.

نکته دوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.