ایستاده اتصال دیواری(Standing Lean To Wall)

[ ارتفاع بلند]

اتصال دیواری ارتفاع بلند

 اگر کناره طولی فضای شما دیوار همسایگی یا نمای ساختمان قرار داشته باشد بهترین مدل پیشنهادی افراز به مشتریان مدل دیواری یا اتصال به دیوار است.استفاده از دیوار جهت نصب ریلها فضای مناسبی را برای راه رفتن در اختیار شما میگذارد و از دیوار میتونید جهت نصب دوش، رختکن و بهره مند باشید.ضمنا بدلیل استفاده از دیوار متراژ کل سقف متحرک نسبت به مدلهای ایستاده کاهش پیدا میکند و در هزینه نیز موثر است.مدل ارتفاع بلند جهت راه رفتن آزاد در حاشیه فضا بسیار مناسب است.

ارتفاع بلند
اتصال دیواری
اتصال دیواری
اتصال دیواری

نکته اول

دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر,رستوران,پارکینگ ,روف گاردن و تراس است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

[ ارتفاع متوسط]

اتصال دیواری ارتفاع متوسط

 اگر کناره طولی فضای مدنظر دیوار باشه و روبروی دیوار هم فضای راه رفتن کم باشه این مدل ارتفاع متوسط بهترین پیشنهاد است.کناره دیوار میتونید رفت و آمد کنید ولی کناره طولی استخر چون ارتفاع زیر 1.5 متر است نمیتونید رفت و آمد کنید.

ضمنا چهارفصل فضا قابل استفاده است و متراژ نسبت به مدل ارتفاع بلند کمتر است.

اتصال دیواری
اتصال دیواری
اتصال دیواری
اتصال دیواری

نکته اول

دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر و تراس است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

[ ارتفاع کوتاه ]

اتصال دیواری ارتفاع کوتاه

اگر کناره طولی فضای مدنظر دیوار باشه و فضای ریل گذاری نزدیک دیوار کم باشد و همچنین نخواهید دید جلوی پنجره نمای ساختمان را بگیرد ولی سقف متحرک نیاز داشته باشید مدل ارتفاع کوتاه مناسب است

اتصال دیواری
اتصال دیواری
اتصال دیواری

نکته اول

دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم

فضای مورد استفاده این مدل استخر و نورگیر است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

ایستاده دیواری(Standing Lean Up Wall)

ارتفاع کوتاه

ارتفاع متوسط

ارتفاع بلند

بمانند مدل قبل اگر کناره طولی فضای شما دیوار همسایگی یا نمای ساختمان قرار داشته باشد بهترین مدل پیشنهادی افراز به مشتریان مدل ایستاده دیواری است.استفاده از دیوار جهت نصب ریلها بالای دیوار فضای مناسبی را برای راه رفتن در اختیار شما میگذارد و از دیوار میتونید جهت نصب دوش، رختکن و بهره مند باشید.ضمنا بدلیل استفاده از دیوار متراژ کل سقف متحرک نسبت به مدلهای ایستاده کاهش پیدا میکند ولی نسب به مدل اتصال به دیوار متراژ بیشتر است.جهت این مدل بالای دیوار میبایست شاسی کشی جهت نصب ریل نیز انجام داد.و چون معمولا ضخامت دیوار بیشتر از 30 سانتیمتر نیست فضای برای ریل مناسب نیست و حتما باید جهت نصب ریلها از شاسی فلزی یا شاسی بتنی استفاده کرد.

نکته اول

دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم

فضاهای مورد استفاده این مدل استخر,رستوران,پارکینگ ,روف گاردن و تراس است.

نکته سوم

این مدل در مقاطع نرمال,طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.